Kapitel 1

Bryter vi mot Sveriges klimatlag?

1 januari 2018 trädde Sveriges klimatlag i kraft. Lagen tvingar alla framtida regeringar att föra en klimatpolitik som följer Sveriges klimatmål. ”Från och med nu blir det olagligt att prioritera bort klimatet”, säger tidigare klimatminister Isabella Lövin när lagen träder i kraft. Dags att reda ut vad klimatlagen innebär!

Sveriges övergripande klimatmål är att ha netto-noll utsläpp år 2045. Det innebär alltså att alla våra koldioxidutsläpp ska maximalt motsvara mängden koldioxid som tas upp av skog och mark i Sverige varje år. Påväg dit har regeringen satt flera delmål.

  • 2020 – Närmaste delmål vi står inför är satt av EU och säger att vi ska minska våra utsläpp med 20 procent mot 1990 års nivå.
  • 2030 – Ska utsläppen från inrikes transporter ha sjunkit med 70 procent jämfört med 2010. Dessutom ska allmänna utsläppen som inte regleras av EU ha sjunkit med 63 procent jämfört med 1990.
  • 2040 – Ska utsläppen i Sverige minskat med minst 70 procent jämfört med år 1990.
  • 2045 – Ska Sveriges utsläpp motsvara netto-noll. Detta får uppnås genom att sänka utsläppen med minst 85% jämfört med 1990. De sista 15 procenten får ske genom kompletterande åtgärder. T.ex. investeringar av förnybar energi utomlands.

För att följa detta ramverk ska regeringen vart fjärde år, strax efter valet, presentera en klimatpolitisk handlingsplan. Sveriges utsläpp ska dessutom redovisas varje år i en årsrapport som släpps av Klimatpolitiska rådet.

Källa: Klimatpolitiska rådet

Hur ligger vi då till? Vi tar och tittar i årsrapporten 2019 från Sveriges Klimapolitiska råd. Sedan 1990 har Sveriges utsläpp av växthusgaser minskat med 26 procent. Den största minskningen skedde mellan år 2003 och 2014. Sedan dess har utvecklingen varit en minskning på under 1% per år. För att nå målen år 2030 och 2045 måste den minskningen ligga på upp emot 8% per år enligt klimatpolitiska rådet. Just nu går alltså utvecklingen alldeles för långsamt.

Under året ska regeringen presentera en ny klimatpolitisk handlingsplan och det är viktigt att den är konkret på hur vi ska minska utsläppen. Klimatpolitiska rådet nämner att genomgripande samhällsförändringar måste ske för att vi ska ha en chans att nå målen. Framförallt transportsektorn måste snabbt utvecklas för att vi ska nå målet om 70% minskning at utsläpp från transporter år 2030.

För att lyckas med våra framtida mål om minskade utsläpp uppmanar Klimatpolitiska rådet till att regeringen tar betydligt kraftigare tag om klimatpolitiken de kommande 4 åren. Mål är jättebra, men det måste ske mycket konkret för att vi ska lyckas hålla oss till den minskningen som krävs. Främsta fokus just nu är enligt Klimatpolitiska rådet att stimulera en elektrifiering och utveckling mot en fossilfri transportsektor i Sverige. Detta kan ske t.ex. genom avskaffning av subventioner som främjar fossila drivmedel och bilägande.

År 2045 ska Sverige ha netto-noll utsläpp. Har du satt ditt mål än? När ska du som privatperson ha netto-noll utsläpp? Eller kanske vara fossilfri? Denna resa är för oss ett steg på vägen eftersom vi, om vi lyckas, kommer ligga 1 ton över netto-noll utsläpp i slutet på året. Det är dags att börja fundera över vårt nästa mål…

Källor:

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Sveriges-klimatlag-och-klimatpolitiska-ramverk/

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/01/fran-och-med-idag-har-sverige-en-klimatlag/

Årsrapport 2019

https://www.regeringen.se/sverige-i-eu/europa-2020-strategin/overgripande-mal-och-sveriges-nationella-mal/

3 reaktioner på ”Bryter vi mot Sveriges klimatlag?

  1. Mitt mål är att leva fossilfritt senast 2030. Man kan sammanfatta rapporten med en mening: Sveriges nuvarande klimatpolitik får underkänt.

    Vi lever inte ens upp till våra egna mål, och Sveriges egna mål lever inte upp till Parisavtalet. Skandal.

    Varför pratar inte alla om detta? -.-’

  2. Oj, vilken bra djupdykning! Inser nu vilken stor förändring det innebär, när ni som verkligen reducerat er påverkan, ändå ligger 1 ton över dit vi alla behöver komma! Jösses vilken lång väg vi har att gå. Fast vi behöver väl egentligen rusa, vi har inte tid att fundera – vi måste agera!!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *