Kapitel 1

”En kopp kaffe, tack!”

Kaffe är vårt svarta guld, många människors start på morgonen och den obligatoriska drycken till fikat. Det har blivit en norm att dricka kaffe, dricker du något annat anses det ibland konstigt. Sverige är dessutom ett av de länder i världen som dricker mest kaffe, ca 1000 koppar per person varje år för att vara lite mer exakta. Men hur klimatsmart är det egentligen att dricka kaffe?

Det går åt 140 liter vatten för en kopp kaffe (250 ml). Utöver att det kräver en otrolig mängd vatten för att odla det finns det andra saker som inte är så miljövänliga, besprutningsmedel till exempel. Om man inte köper ekologiskt kaffe används oftast besprutningsmedel för att hålla skadeinsekter och djur borta. Människorna som bor nära sådana odlingsområden har fått stora hälsoproblem på grund av det.

Ett annat miljöproblem som kan uppstå är utarmning av jorden. Först skövlas skog för att få odlingsmark, som därav minskar den biologiska mångfalden i området. På grund av de tropiska regnen, och minskning av annan växtlighet, sköljs näringen i jorden bort. Oftast tillsätts konstgödsel för att få näring i jorden igen vilket kan vara farligt för natur, vatten och människor i närheten. I värsta fall sker erosioner.

Koldioxidutsläppen från kaffe är ca 3 kg koldioxid per kg torrvara. Med andra ord släpper en kopp kaffe ut 30 gram koldioxid. En årskonsumtion av kaffe med en kopp om dagen orsakar alltså utsläpp om ca 11 kg koldioxid. För att jämföra släpper ett glas (250 ml) mjölk ut 250 gram koldioxid, alltså 91 kg koldioxid på ett år – ungefär 10% av vår årsbudget. Av allt kaffe som säljs i dagligvaruhandeln är 20% ekologiskt märkt, men bara 6% av världens kaffeproduktionen är ekologisk.

Tips på hur du kan välja klimat- och miljösmartare kaffe:

  • Välj KRAV-märkt kaffe. KRAV betyder att det är ekologiskt vilket innebär att det inte använts några farliga bekämpningsmedel, regnskog och andra känsliga ekosystem har ej förstörts och regler för att bevara biologisk mångfald har följs under hela kaffeprocessen.
  • Välj dessutom Fairtraide-märkt kaffe. Väljer du Fairtrade så vet du att kaffebönderna har bra arbetsförhållanden inom lön och hälsa.
  • Får du fylla på kaffet själv? Fyll bara hälften av koppen och hämta sedan mer om du vill ha det. Det är större chans att du hinner dricka allt kaffe medan det är varmt, än en full kopp som hinner svalna och sedan hälls bort för att det är kallt.
  • Våga fråga efter ekologiskt kaffe på restaurangen eller kaféet. Genom att fråga visar du vad du tycker.
  • Ta med dig en take away-kopp istället för att förbruka engångsartiklar.

Med det här inlägget menar jag inte att alla ska sluta dricka kaffe. Självklart kan ni avnjuta en kopp om ni vill. Jag vill bara öka er kunskap om denna fantastiska böna och att ni tar en extra tanke innan ni fyller er kopp till bredden, innan ni köper take away-kaffet, eller funderar på om ni ska köpa ekologiskt eller inte. Drick och njut!

Källor:

https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/kaffefolder_a5.pdf

https://www.krav.se/regler/kravs-regler-2019-2020/4-vaxtodling/4-5-natur-och-kulturskydd-god-havd-och-odling-pa-mulljordar/

https://www.krav.se/om-krav/produktfakta/krav-markt-kaffe/

https://fairtrade.se/kaffe/

https://www.naturskyddsforeningen.se/faqkaffe

https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/5-skal-att-valja-ekologiskt-kaffe

https://pub.epsilon.slu.se/8710/1/roos_e_120413.pdf

http://www.zoegas.se/artikel-hallbart-kaffe

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *