Kapitel 1

Hur klimatsmart är din skidåkning?

Som du kanske redan vet är skidåkning ett av mina kall i livet. Jag åker skidor så mycket som möjligt och har de senaste 5 åren valt att bo på en skidort för att kunna göra skidåkning till min vardag. Liftburen skidåkning är det jag framförallt ägnar mig åt och det kräver stora energikrävande liftar med pistmaskiner, skotrar osv. Idag har jag grävt ner mig i hur klimatpåverkan från min skidåkning ser ut.

Värna om klimatet och samtidigt åka skidor kan verka kontraproduktivt. Faktum är att själva aktiviteten att åka skidor inte behöver släppa ut några större mängder koldioxid. Det enda du egentligen behöver för att kunna åka skidor är någon typ av skida, en backe och snö. Nu för tiden åker vi dock framförallt skidor i stora skidsystem som drivs med snökanoner, pistmaskiner och liftar, därav orsakar skidåkningen utsläpp. Hur stora är dessa utsläpp, frågade jag mig nyligen, och att ta reda på det var lättare sagt än gjort. Det är inte många skidorter i världen som redovisar sina totala utsläpp. Jag började i min närhet och hittade i Skistar ABs årsredovisning de totala koldioxidutsläppen för deras verksamhet under vintern 2017/2018. De totala utsläppen under den vintern låg på 4657 ton koldioxidekvivalenter. Det är en siffra som är svår att få grepp om så för att ta reda på hur stor del av denna siffra jag är ansvarig till, delade jag denna siffra på antalet sålda skiddagar (liftkort) under samma period. Detta ger mig siffran 0,8kg koldioxid per skiddag på en av Skistars anläggningar. För mig som åkte ca 100 skiddagar denna vinter skulle det innebära att jag orsakade utsläpp om ca 80kg koldioxid på grund av att jag använde Åres skidsystem.

Siffran jag nämner är högst ovetenskapligt framtagen och ska tas med en nypa salt. Eftersom jag inte känner till bakgrunden till siffrorna Skistar redovisar så kan jag heller inte svära vid dess pålitlighet. För att göra en jämförelse hittade jag ytterligare en skidort i världen som redovisar sina utsläpp. Skidorten Aspen i USA har sedan år 1999 släppt hållbarhetsrapporter där de bland annat redovisar sina totala utsläpp, men även utsläpp per skiddag. Deras utsläpp ligger dock betydligt högre än siffran ovan på hela 18kg koldioxid per skiddag. En motsvarande säsong för mig i Aspen hade alltså släppt ut hela 1,8 ton koldioxid på mina 100 skiddagar. Detta gör mig skeptisk till den relativt låga siffran om 0,8 kg koldioxid per skiddag på en av Skistars anläggningar. Samtidigt skriver Skistar att all el som används av företaget kommer från förnybara källor. Detta gör stor skillnad i utsläpp mot Aspen då deras el kommer från en mix av förnybara och fossila källor.

På flera orter i världen har man börjat se över turismens klimatpåverkan. Här visar det sig att utsläppen från själva skidanläggningen är en ganska liten del i de totala utsläppen från skidorten. I Chamonix beräknade man att 79% av de totala utsläppen från turism kommer från resan till och från orten. Endast några procent av utsläppen orsakas av själva skidanläggningen. Liknande siffror har visats av andra skidorter där resan till och från skidorten står för över 70% av de totala utsläppen orsakade av turism. Detta beror på att många skidturister flyger eller åker bil långa sträckor för att ta sig till skidåkningen.

http://www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr/documents/environnement/plan_climat/pdf/pcetchamonix_ang

Den skidåkande individens klimatpåverkan
Som vi kom fram till ovan så är det antagligen inte din vistelse på en skidanläggning som orsakar störst utsläpp utan resan till och från skidanläggningen. Vi ska ta ett räkneexempel: Du åker tillsammans med en kompis på skidsemester till Åre från Stockholm. Ni är två stycken och åker tillsammans i en bensindriven bil. Denna resa släpper ut 148kg koldioxid tur och retur. Ni bor i Åre i en lägenhet och åker skidor 7 dagar. Boende kommer att släppa ut endast några kilon koldioxid och om vi antar att mina siffror ovan stämmer så kommer skidåkningen att släppa ut 5,6 kg koldioxid. Därav är resan eller sättet att resa den absolut största boven i dramat.

Tar vi ett annat exempel där vi t.ex. flyger ner till alperna från Stockholm. En flygresa tur och retur till Zürich i Schweiz orsakar utsläpp om hela 479 kg koldioxid. Antar vi att en liftanläggning i alperna släpper ut motsvarande vad Aspen gör så blir 7 dagars skidåkning 126 kg koldixod. Även här står resan för flera gånger större utsläpp än vad själva aktivitet liftburen skidåkning gör.

Jag vill dock tydliggöra att dessa exempel baserar sig på den vanligaste typen av skidturism. Alltså skidturister som åker skidor på en annan ort veckovis. Ser man på utsläpp hos skidåkare som bor på en skidort eller gör en hel vintersäsong på samma ort så kan användadet av liftanläggningen absolut stå för en större del av de totala utsläppen än vad resan till och från gör. För mig själv som bor i Åre så står inte resan till och från skidåkning för speciellt stora utsläpp eftersom jag oftast går eller åker skidbuss till backen.

Hur är det med alla prylar?
Skidåkning är verkligen en sport för de som gillar prylar, men som vi skrivit om tidigare orsakar vår konsumtion stora utsläpp globalt. Vi ska därför se över hur stor del av våra utsläpp från skidåkning som orsakas av all utrustning vi konsumerar. Utsläppen från ett par skidor beräknas ligga på mellan 16-22 kg koldioxid. Utsläppen från ett skalplagg gjort i polyester beräknas släppa ut ca 15kg koldioxid. Detta är de enda siffrorna jag lyckas få fram om utsläpp från vår utrustning. En full skidutrustning släpper alltså ut minst 31kg koldioxid, antagligen mer eftersom jag inte hittat några siffror för pjäxor, hjälm, bindningar, stavar osv. Som du säkert är medveten om är det absolut effektivaste sättet att minska sina konsumtionbaserade utsläpp att inte konsumera, eller i.a.f. minimera sin konsumtion. Ju längre tid du kan använda dina prylar desto mindre utsläpp eftersom du inte behöver konsumera nya. Vårda därför dina prylar väl så att de håller länge och håller dig ifrån att köpa nytt. När du väl behöver ny utrustning, försök köpa den begagnat eftersom varje pryl som inte behöver produceras sparar utsläpp.

Hur ser framtiden ut?
Om utsläppen av växthusgaser i världen fortsätter som de gör just nu ser inte framtiden så ljus ut för oss som åker skidor. Med ökande medeltemperaturer kommer färre dagar med snö. Dock händer det saker runt om i världens skidorter för att försöka stoppa detta. För 2 år sedan skrev företaget Vail Resorts på ett avtal vid namn ”Epic Promise for a Zero Footprint” där de åtar sig att minska sina utsläpp till netto noll år 2030. Även skidorten Aspen i USA har samma mål om att nolla sina utsläpp till år 2030. Det svenska alpina landslaget säger att de ska halvera sin klimatpåverkan till år 2022. Chamonix-dalen har gemensamt beslutat att minska sina utsläpp med 20% till år 2020 mot år 2010.

Källa: Protect Our Winters Sverige

För att skidåkningen ska ha en framtid krävs det att vi begränsar uppvärmingen av planeten. Ovan ser du ett exempel på antalet skiddagar i Åre vid olika ökning av medeltemperaturen på jorden. Vi som skidåkare kan vara med och påverka detta genom hur vi väljer att åka skidor. Eftersom resan till och från skidåkning ofta står för en så stor del utsläppen kopplade till skidåkning så kan ditt och mitt val av destination och transportsätt kraftigt påverka vår klimatpåverkan.

I denna artikel har vi utforskat liftburen skidåkning. Vi har däremot inte pratat något om skidåkning för egen maskin, topptur. Toppturande innebär inte några direkta utsläpp för att driva en skidanläggning eftersom du går upp för egen maskin. Det skulle därför kunna vara den mest miljövänliga typen av skidåkning. Detta styrs dock även här av resan till och från skidåkningen. Om du t.ex. behöver åka en lång sträcka med bil till platsen där du ska topptura kan det ta ut den positiva effekten av att du inte använder något liftsystem. I en studie gjord på hur stor klimatpåverkan olika skidresor gör för någon som bor i Östersund så orsakade en bilresa till Storulvån för att sedan topptura större utsläpp än att åka bil till Åre och sedan använda skidanläggning för att åka skidor. Med det sagt vill jag ändå förespråka toppturande eftersom det vid rätt val av färdsätt kan vara den typ av skidåkning som orsakar minst utsläpp. En tågresa till ett berg där du sedan går för egen maskin upp är ett av sätten att minimera klimatpåverkan från din skidåkning.

Faktumet att skidåkning orsakar utsläpp av växthusgaser är svår att undvika, men som med allt anser vi att varje steg i rätt riktning mot minskade utsläpp är positivt. Vi har åkt mycket skidor i våra dagar och är inga praktexempel på hur du ska leva som skidåkare. Vi vill däremot visa att genom att välja bort vissa destinationer och välja t.ex. tåget på din skidresa kan du drastiskt minska utsläppen som kommer till följd av din resa.

Minimera utsläppen från din skidåkning

  • Åk skidor så nära hemma som möjligt för att minimera resan
  • När du reser – välj tåg eller andra utsläppssnåla transportmedel
  • Stanna gärna länge på en plats och åk skidor för att minska antalet resor
  • Använd lokaltrafik på skidorten istället för din egen bil
  • Topptura istället för att åka lift
  • Tänk på att allt annat du gör i vardagen som orsakar utsläpp även gör det på skidsemestern; mat, uppvärmning, elanvändning och sopor.
  • Vårda din skidutrustning så att den håller länge och köp begagnat om du behöver något

Källor:
Koldixidutsläpp från olika resor är uträknade med hjälp av klimatsmartsemester.se

https://vp042.alertir.com/afw/files/press/skistar/SkiStar_AB-arsredovisning_2017-18.pdf

https://www.onthesnow.com/news/a/16611/opinion-how-green-can-skiing-be

https://www.aspensnowmass.com/we-are-different/sustainability-reports

http://www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr/documents/environnement/plan_climat/pdf/pcetchamonix_ang

http://news.vailresorts.com/corporate/zerofootprint.htm

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1092401/FULLTEXT01.pdf

https://www.researchgate.net/publication/256464514_A_Systems_Approach_to_Sustainable_Technical_Product_Design

http://miun.diva-portal.org/smash/record.jsf?aq2=%5B%5B%5D%5D&c=187&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&query=&language=sv&pid=diva2%3A823552&aq=%5B%5B%7B%22organisationId%22%3A%2212801%22%7D%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&dswid=4689

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *