Kapitel 1

Ska vi klimatkompensera?

Att betala för sina utsläpp av koldioxid blir allt mer känt. Det finns idag många företag som erbjuder privatpersoner och företag enkla lösningar där man kan betala en engångssumma för att kompensera för en engångshändelse, t.ex. en flygresa, eller betala en prenumeration för att kontinuerligt kompensera för sina utsläpp. Är det dags för oss att börja klimatkompensera?

Hur fungerar klimatkompensation?
Det finns idag många olika företag och organisationer som erbjuder klimatkompensation. Tanken bakom tjänsten är att den som orsakar utsläpp kan betala för att någon annan ska minska utsläpp av samma mängd någon annan stans för att kompensera för det ursprungliga utsläppet. Detta kan ske på flertal sätt:
Köp av utsläppsrätter
Investering i projekt som ämnar att minska utsläpp i utvecklingsländer
Trädplantering

Utsläppsrätter köps av Europeiska utsläppsrättshandelssystemet. Utsläppsrätterna är skapade för industrin inom EU med tanken att sätta ett pris på utsläppen som industrin orsakar. Genom att antalet utsläppsrätter är färre än de totala utsläppen från industrin ges incitament på att minska sina utsläpp. Om företag inte har tillräckligt många utsläppsrätter för att motsvara deras utsläpp blir de skyldiga att betala böter. Genom att du eller jag köper utsläppsrätter finns färre kvar till industrin och de tvingas därför minska sina utsläpp mer.

Investering i projekt utomlands är idag det mest populära sättet att klimatkompensera. Genom att finansiera byggnation att förnyelsebar elproduktion, investera i energisnåla spisar eller genom att investera i biobränslen minskar vi utsläppen som sker i fattigare länder. Orsaken till att investeringarna sker i andra länder och inte i Sverige är att det på många andra platser är betydligt billigare att minska utsläpp. I Sverige har vi redan kommit en bit på vägen i vår omställning och behöver därför mer kapital för att göra stor effekt på våra utsläpp medan i andra länder kan vi med väldigt små resurser kraftigt minska utsläpp.

Trädplantering sker för att odla träd som så småningom ska absorbera koldioxid motsvarande det utsläpp du betalat för. Trädplantering i områden med regnskog, som riskerar att skövlas, sker även för att försöka bibehålla skogsområdena och den biologiska mångfalden.

Det finns en problematik kring klimatkompensation. För att kompensationen ska fungera så måste den uppfylla vissa krav. Om projektet du investerar i ändå hade skett utan att du betalade för den, t.ex. att en kommun köper in cyklar, så kompenserar den inte för våra utsläpp. Kommunen kommer ändå att göra det i sitt hållbarhetsarbete utan dina pengar. Projektet som investeras i måste alltså endast finnas till p.g.a. av pengarna från din klimatkompensation, annars kan den inte kompensera för dina utsläpp. Ytterligare en problematik är att projektet måste fortsätta att finnas till långt efter din investering. Om ett träd planteras men sedan fälls efter en kort tid så kommer det inte ha kompenserat för dina utsläpp. Det tar många år innan ett träd vuxit i storlek och kan ta in en ansenlig mängd koldioxid.

Den problematik kring klimatkompensation som jag är mest fundersam på är om det kan orsaka en missuppfattning om vad som är viktigast för privatpersoner då de försöker minska sitt klimatavtryck. Att klimatkompensera för flygresor, bilresor och andra ohållbara aktiviteter minskar inte dina utsläpp. Klimatkompensationen kan bli ett sätt att minska sitt dåliga samvete, en quick-fix för människor med klimatångest.

Det finns dock även goda sidor av klimatkompenserande projekt. De projekt som fungerar och granskas av tredje part minskar utsläpp och bidrar till bättre förutsättningar för minskade globala utsläpp. Det finns flera internationella certifieringar för att säkerställa att det du betalar verkligen gör skillnad. Ett sigill du kan leta efter är t.ex. Gold Standard. Företag som erbjuder klimatkompensation har även visat i kundundersökningar att de som klimatkompenserar i regel även försöker minska sina utsläpp mer jämfört med de som inte klimatkompenserar. Detta gäller både för företag och privatpersoner.

Utöver dessa fördelar ger klimatkompensation även större drivkraft att minska sina utsläpp. Om du som företag kompenserar för samtliga utsläpp kommer det att bli billigare ju mer du sänker dina utsläpp. Detta gör också att frågan synliggörs och engagerar förhoppningsvis fler, både företag och privatpersoner, till att minska sina utsläpp.

För att sammanfatta vill jag återigen påpeka risken att folk uppfattar att de bekvämt och enkelt kan köpa sig fria från sitt ansvar att minska sina utsläpp. Fokus ska ligga vid att minska de globala utsläppen, och det inkluderar ditt och mitt, till varje pris. Har du däremot pengar som du inte själv kan göra klimatnytta med så kan det vara en god idé att använda de för att klimatkompensera. Du kan inte rena ditt samvete från dina utsläpp genom att ”betala bort” utsläppen.

Vår prioritetslista

  1. Minska dina utsläpp och avstå stora utsläpp.
  2. Luras inte att av fortsätta leva ditt liv ohållbart bara för att du kan betala en liten summa för att kompensera för det
  3. När du gjort allt detta kan du fundera på att klimatkompensera

Så, till den stora frågan, kommer vi att klimatkompensera för våra utsläpp? Baktanken med detta projekt är genom att visa och utbilda kring hur vi minskar våra utsläpp i vardagen inspirera andra till att göra detsamma. Vi ser det därför inte som någon stor vinning att inspirera andra till att klimakompensera eftersom det är prio nummer två. Trots detta kommer vi att överväga att kompensera för våra utsläpp, men väntar med det tills året är slut och vi vet hur vi landat i vårt mål om 1 ton koldioxid per person per år. Om du är intresserad av att klimatkompensera så kan du läsa mer i Naturskyddsföreningens guide till klimatkompensering.

Källor:

https://www.naturskyddsforeningen.se/klimatkompensation

https://klimatkompensera.se

Tricorona

https://www.theguardian.com/environment/2011/sep/16/carbon-offset-projects-carbon-emissions

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *