Kapitel 1

Tillhör du världens rikaste 10%?

Världens rikaste 10% står för nästan 50% av de globala konsumtionsbaserade utsläppen av koldioxid. Det innebär att om vi vill kraftigt minska våra utsläpp så kan vi just nu fokusera på utsläppen orsakade av endast 10% av jordens befolkning. Tillhör du och jag dessa 10%?

I en rapport från organisationen Oxfam framkommer det som du kan se ovan att majoriteten av världens konsumtionsbaserade utsläpp orsakas av de rikaste i världen. T.ex. släpper en person från den rikaste 1 procenten av jordens befolkning ut i genomsnitt 175 gånger mer koldioxid än en person från de fattigaste 10 procenten. De globala utsläppen är med andra ord inte jämna världen över utan kan koncentreras till en liten del av jordens befolkning.

För att tillhöra en av världens 10% rikaste människor så krävs det inte så stora inkomster som man kan tro. Om du har en månadslön på strax över 15tkr före skatt så tillhör du denna grupp. För att tillhöra en av världens 1% rikaste så behöver du ha en månadslön på ca 40tkr.

Medianlönen i Sverige var år 2017 319tkr vilket ger ca 26,5tkr i månadslön. Detta innebär att snittlönen i Sverige ligger klart över gränsen för att tillhöra världens rikaste 10%. Faktum är att en stor del att Sveriges befolkning tillhör denna grupp som är med och orsakar nästan 50% av de globala konsumtionsbaserade koldioxidutsläppen.

Sverige står globalt för ca 0,12% utsläpp av växthusgaser
Eftersom vi är så få som bor i Sverige så står våra utsläpp bara för 0,12% av de totala utsläppen i världen. Med detta sagt är det lätt att tänka ”det spelar ingen roll vad Sverige gör, det kommer ändå inte påverka världen något”. Det som blir missvisande här är att vi jämför ett land på 10 miljoner invånare med giganter som Kina och USA. För att korrekt avgöra hur vi står oss i världen måste vi titta på utsläppen per capita, alltså de totala utsläppen per medborgare. I Sverige ligger utsläppen per capita på ca 10 ton koldioxid årligen medan det globala genomsnittet hamnar på 4,79 ton CO2.

För mig blir det här tydligt hur viktigt det är att vi i Sverige kraftigt sänker våra utsläpp. Att skylla på vår lilla befolkning är att blunda för ett problem som vi är lika ansvariga för som resten av världens rika länder. Om inte vi kan minska våra utsläpp som världens 15e rikaste land mätt i BNP per capita, hur ska då resten av världen klara det? Vi gör detta projekt för att visa att om vi kan leva med ovanligt låga utsläpp så kan vem som helst det i Sverige. På samma sätt kan Sverige som land visa resten av världen att vi erkänner att vi är en del av ett samhälle som orsakar för stora utsläpp, men vi kan förändra det. Detta är jag övertygad om att vi kan göra och vända utsläppskurvan nedåt.

För att sammanfatta vill jag lämna dig med detta – det kan kännas jobbigt att erkänna att du är en minoritet i världen som med hjälp av andra orsakar en majoritet av världens utsläpp. Ta till dig detta och fundera över vad du kan göra för att minska världens utsläpp. Vi valde att börja med oss själva för att kunna inspirera andra, hur gör du?

Källor:

https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/utbildning-jobb-och-pengar/inkomster-for-personer/

https://www.oxfam.se/blog/extrem-ojamlikhet-vaxthusgasutslapp

https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/mb-extreme-carbon-inequality-021215-en.pdf

https://www.gapminder.org/tools/#$state$time$value=2018;;&chart-type=mountain

https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.KT?contextual=region&end=2014&locations=SE&start=1960&view=chart

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-per-person/?

https://ourworldindata.org/grapher/co-emissions-per-capita?tab=chart&country=JPN+USA+GBR+CHN+IND+OWID_WRL

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_länder_efter_BNP_(PPP)_per_capita

Image: CC Attribution https://www.flickr.com/photos/pictures-of-money/

1 reaktion på ”Tillhör du världens rikaste 10%?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *