Kapitel 1

Våra 5 livsstilsförändringar för att kunna leva på 1 ton CO2

I slutet på förra året satt vi och gjorde beräkningar för att se om det ens var möjligt för oss att kunna leva på under 1 ton CO2 var under ett år. För att klara det kom vi fram till att vi behövde göra 5 tydliga förändringar i vår livsstil.

1. Flyg
Om du läst våra första inlägg så kan du se att en stor del av våra utsläpp under 2018 kom från en flygresa tur och retur till Indonesien. Den resan släppte ut hela 5 av de 7 ton våra totala utsläpp under föregående år var. Detta var alltså den enskilt största posten bland våra utsläpp och var därav den första som vi behövde förändra. Efter att ha lärt oss hur stor klimatpåverkan flygresor har blev det klart att vi helt enkelt får sluta flyga. Detta sparar oss 5 ton CO2 jämfört med förra året.

2. Bil
Vi har tidigare ägt en bil som framförallt Adam har kört. Under 2018 stod bilresorna för ca 0,8 ton CO2/person. Detta är fortfarande relativt långt under genomsnittet. Enligt statistik från trafikverket körs en genomsnittlig svensk personbil 1204 mil/år vilket hade orsakat utsläpp om ca 1,9 ton var om vi var 2 personer som delade på bilen. Trots att vi tidigare låg under snittet i körsträcka så är det inte hållbart att äga en bil som tar upp 80% av årets utsläpp. Vi valde därför att sälja bilen och förlitar oss nu helt på att kunna samåka med kompisar då vi behöver åka bil. Det är lite svårt att säga hur stora utsläpp detta har besparat oss, men om vi tittar på de genomsnittliga utsläppen från varje månads samåkande detta år så landar vi på ca 0,2 ton var. Detta ger oss en besparing i utsläpp om 0,6 ton CO2 jämfört med föregående år.

3. Mat
Jag väljer att ha med denna punkt trots att det inte är en förändring vi gjorde inför detta år. Vi ställde båda om för ca 2,5 år sedan till att äta veganskt. Jämfört med vår tidigare blandkost så sparar vi strax under 1 ton koldioxid per år av att utesluta animaliska produkter ur vår kost. Idag släpper vår matkonsumtion ut ca 0,3 ton per år.

4. Konsumtion
Vi har aldrig varit några storkonsumenter av kläder, prylar o.s.v. men ägnar oss ändå åt relativt prylkrävande sporter så som skidåkning, klättring och cykling. Förra året stod vår konsumtion för ca 0,3 ton CO2 och vi har detta år bantat ner detta till 0,1 ton. Vi har gått över till att nästan bara köpa de prylar och kläder vi behöver begagnat och avstå från all ”nöjes”-konsumtion. Detta har alltså sparat oss ca 0,2 ton koldioxid.

5. Tåg och kollektivtrafik
I och med att vi avstår från att flyga och inte äger någon bil så har våra längre resor gjorts med tåg och kollektivtrafik. Vi gjorde t.ex. en resa ner till Italien i somras med tåg och har gjort ett antal resor mellan Åre och Stockholm under året. Som du säkert redan vet orsakar eldrivna tåg väldigt små utsläpp jämfört med andra transportsätt. I Sverige drivs dessutom SJs tåg med förnybar el. Läs mer om våra tågresor här.

Grafik: Catrin Jakobsson

I en studie gjord av Lunds Universitet har man tittat på vilka livstilsförändringar som gör störst skillnad i privatpersoners klimatpåverkan. I bilden ovan ser du vad som ger störst besparingar av utsläpp av växthusgaser respektive minst. De har också tittat på vad vi lär oss om att minska våra utsläpp genom att titta på materialet och läroböcker i flera olika länder. De åtgärder som listades i läroböckerna fokuserade främst på det som orsakar minst klimatpåverkan. Handlingar som att byta till energisnåla lampor, källsortera och spara på varmvattnet stod det mycket om medan en växtbaserad kost aldrig nämndes. Slutsatsen i studien är att de väljer 4 punkter som de tycker är viktiga att fokusera på för att privatpersoner ska kunna minska sina utsläpp. Dessa 4 punkter är:

  • Ät en växtbaserad kost
  • Lev bilfritt
  • Avstå från en lång (transatlantisk) flygresa
  • Få ett barn färre

Dessa råd är givetvis generella, men fungerar därför på de flesta och det är mer eller mindre vad vi har gjort för förändringar inför detta år för att klara vårt mål om att leva på 1 ton koldioxid per person. Jag tycker personligen att denna studie är otroligt intressant. Jag vet med mig att jag själv lärde mig om att byta glödlampor och att källsortera när jag var mindre, men insåg först i vuxen ålder effekten av min matkonsumtion och flygresor. Tidigare har fokus hos många miljöorganisationer och stater legat på att ge råd som är så lätta som möjligt att ta till sig. Källsortera och byta glödlampa klarar de flesta, men att ändra på vad man äter kan vara en större omställning. Precis som forskarna i studien anser jag att rekommendationer för hur individer kan minska sin klimatpåverkan måste fokusera på de åtgärder som har störst effekt. T.ex. är det 100 gånger mer effektivt för klimatet att äta en växtbaserad kost än att ha med en tygkasse till mataffären för att spara plastpåsar.

Utöver det som vi diskuterat hittills kan det vara värt att nämna några åtgärder till som för vissa kan ge stor effekt. Bostadens elförbrukning och uppvärmning står i Sverige generellt sett inte för så stora utsläpp, men kan för vissa vara en större del av deras utsläpp. Ju mindre yta som behöver värmas upp desto mindre energi och utsläpp kräver det. Samma gäller för elförbrukning, köp ursprungsmärkt el och hushåll med den. Var dina pengar är placerade orsakar också utsläpp. Se över din pension och vad dina eventuella fonder placerar i så att inte dina pengar investeras i t.ex. oljebolag.

För att vi ska kunna nå upp till Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader måste alla människor begränsa sina utsläpp till så långt under 2 ton/person som möjligt. Dit kommer vi inte genom att hängtorka kläder och byta till energisnåla glödlampor. Vi valde för ungefär ett år sedan att väga våra utsläpp och sedan börja med det som orsakade störst klimatpåverkan och sedan jobba oss nedåt. Om vi alla börjar med det som gör störst skillnad så kan vi tillsammans minska våra utsläpp och bromsa klimatförändringarna. Vad kommer göra störst skillnad på dina utsläpp?

Källor:

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/minska-min-klimatpaverkan/

https://www.lu.se/article/de-fyra-livsstilsvalen-som-ar-mest-effektiva-for-att-minska-din-klimatpaverkan

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-per-person/

Det här kan du göra WWF

https://www.researchgate.net/publication/318353145_The_climate_mitigation_gap_Education_and_government_recommendations_miss_the_most_effective_individual_actions

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *