Kapitel 1

Varför gör vi det här?

Allt började med att vi båda blev veganer. Viola ville ha en större utmaning i köket och samtidigt lära sig mer om näringslära, Adam insåg matens klimatavtryck och ville göra en förändring. Ju mer vi läste olika studier och artiklar om klimatpåverkan, djurhållning, etc. desto mer insåg vi att både vi och naturen gynnas av att vi äter veganskt.

Vi lärde oss inte bara om hur kosten påverkar klimatet. Var maten kommer ifrån och frakt av livsmedel, bilresor, flyg, konsumtion av nya kläder och prylar spelar också roll för koldioxidutsläpp i världen. Enligt Parisavtalet ska vi senast 2050 förbruka så långt under 2 ton CO2 per person som möjligt. Medelsvensken ligger på 8-11 ton (beroende på källa) och det globala genomsnittet ligger på 6 ton. Det betyder att Sverige inte alls är det föregångsland som vi ofta får höra. Faktum är att räknat per capita är Sverige en av världens största klimatbovar.

Eftersom det fortfarande saknas radikala styrmedel och lagstiftning för att kämpa mot klimatförändringarna så var det dags för oss att ta saken i egna händer. Som medborgare i Sverige är vi minst lika ansvariga att ta hand om vår planet som alla andra medborgare i rika välfärdsländer. Vi är dessutom övertygade om att ifall vi klarar av att drastiskt minska våra utsläpp, finns det många andra som också klarar det.

För att läsa mer om klimatförändringarnas effekt, gå gärna in på någon av nedanstående länkar.

https://klimatkontot.se

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/minska-min-klimatpaverkan/

https://www.wwf.org.uk/effectsofclimatechange

https://www.ipcc.ch

https://www.miljomal.se/Miljomalen/1-Begransad-klimatpaverkan/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *