Kapitel 1

Vilka utsläpp orsakar min elanvändning?

Sätt lock på kastrullen, byt till energisnåla lampor och duscha kortare tid. Uppmaningar om att minska vår energianvändning hör vi ofta, men hur stor påverkan på klimatet har egentligen hushållselen?

Skärmavbild 18:00 17/1 2019

I vissa hänseenden är Sverige ett föregångsland. När vi tittar på elproduktion har vi i norden kommit ganska långt med att ställa om till ett fossilfritt och förnyelsebart energisystem. I diagrammet här bredvid kan vi se Sveriges produktion av el och ursprunget till elen. Detta är fotat då jag skriver detta, HÄR kan du se i realtid hur vår elproduktion ser ut. I Sverige utgör vattenkraft ca 40% av elproduktionen, kärnkraft ca 40%, vindkraft ca 10% och resten är en blandning av solkraft och fossila bränslen.

Trots att Sveriges elproduktion är relativt fri från kol, olja och andra fossila bränslen gav produktionen upphov till utsläpp av 2 miljoner ton koldioxid år 2014.

Nordisk elmix orsakar utsläpp motsvarande 50g CO2/kWh. Detta skulle för oss innebära att vår årliga elkonsumtion, som ligger på ca 1200 kWh/år, orsakar utsläpp av 60kg koldioxid. Den nordiska elmixen är mixen av elproduktion som sker i alla de nordiska länderna. Jag använder den för att mäta eftersom Sverige både importerar och exporterar el till och från våra grannländer.

Vi köper ursprungmärkt el från Jämtkraft vilket innebär att den el vi har endast kommer från förnybara källor. Ursprungsgarantier utfärdas av energimyndigheten och är ett sätt att hjälpa konsumenter välja elavtal efter den miljöpåverkan elproduktionen har. Enligt siffror från Jämtkraft släpper deras el ut 16,5g CO2/kWh. För oss innebär det att vår årliga elanvändning ger utsläpp på 19,8kg koldioxid. Endast en tredjedel av den nordiska elmixen. Om du är intresserad av att ta reda på dina egna siffror, ta kontakt med till elbolag, de är skyldiga att redovisa utsläpp av växthusgaser från sin elproduktion.

Enligt en studie gjord av PWC år 2016 ger den europeiska energimixen utsläpp motsvarande 311g CO2/kWh. Om vi applicerar det på våra siffror skulle det innebära av vi skulle orsaka utsläpp på hela 373,2kg koldioxid per år endast av vår elanvändning. När vi ser dessa kontraster kan jag konstatera att ett så enkelt val som ett elavtal kan spela en stor roll för dina utsläpp.

Om jag har ursprungsmärkt el behöver jag väl inte bry mig om min elkonsumtion?
Det är lätt att tro att bara för att elen du köper är från förnybara källor så behöver du inte begränsa din energianvändning. Det stämmer inte. I Europa är 22% av all el från förnybara källor. I Sverige är denna siffra högre, men fortfarande inte 100%. Den förnybara elen är ännu en begränsad vara. Varje använd kWh orsakar utsläpp, oavsett om den kommer från sol eller olja. Spara på energin så räcker det förnybara till fler.

Källor:

https://energiradgivningen.se/klimat/energins-klimatpaverkan

https://www.svk.se/drift-av-stamnatet/kontrollrummet/

https://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2018/kraftbalansen-pa-den-svenska-elmarknaden-rapport-2018.pdf

https://energiradgivningen.se/klimat/miljopaverkan-fran-el

https://www.jamtkraft.se/globalassets/filer/om-jamtkraft/om-jamtkraft/arsredovisningar/jamtkraft-ars-och-hallbarhetsredovisning-2015.pdf

https://www.pwc.fr/fr/assets/files/pdf/2016/12/etude_uk_carbone-factor_nov_2016_web.pdf

https://www.ei.se/sv/for-energiforetag/el/ursprungsmarkning-av-el/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *